A blogban olvasható bejegyzések -szinte mindegyike- a gonosz ikertestvérem műve, aki nem csak hogy bunkó, de még mocskos is a szája. Az állandó beszólásai miatt nem vállalom a felelősséget.

Blog bejegyzések

Nacionalizmus vs. Patriotizmus

Egyszer régen azt hallottam, hogy bolond aki nem nacionalista.

Ezzel úgy elvoltam, bár nem egészen értettem ezzel egyet. Kicsit olvasgattam.

A nacionalizmus kifejezés jelentéstartalma

# Egyik, ma már elhalványult jelentése az az érzelmi kötődés, amelyet az ember a családja, az általa használt és alakított környezete, a faluja, a városa, a megyéje, a hazája iránt érez, a patriotizmus.
# Másik jelentése a nemzetépítés feladatára utal, amely az ideológia megalkotásával, a kultúra egységesítésével és érzelmi élmények átélésével a közös nemzeti identitás kitalálását és megteremtését célozza.
# Harmadszor értelmében nemcsak a programot, hanem magát a nemzetépítés folyamatát is jelenti.
# Végül, de nem utolsósorban a nacionalizmus a saját közösség mások felettiségét, a kirekesztést, a másokkal szembeni agressziót, a szabadságellenes közösséget, a közösség ügyét a szabadság ügyével szembeállítva jelöli.

A nacionalizmus problémái

A nemzeteket megilleti az államalkotás joga, a nacionalizmus a nemzetté válás folyamatának nélkülözhetetlen eleme. A nacionalizmus szélsőséges irányzatai gyakran vallják a kisebbségekkel szembeni tolerancia hiányát. További problémát okoz annak megállapítása, hogy mi a különbség a nacionalizmus, a sovinizmus és a patriotizmus között.

Sovinizmus és patriotizmus

A sovinizmus is a mi-ők ellentétből indul ki, csakhogy ebben az esetben az egyenlőtlenség, a nemzeti felsőbbrendűség dominál, összekapcsolódva a másik nemzet lekicsinylésével, esetenkénti megsemmisítésének szándékával (román államnemzeti politika). A patriotizmus tiszta hazaszeretet, mások megsértésének igénye nélkül. Nem más, mint a föld, a nemzeti múlt, a nemzeti intézmények, a nyelv és a szokások tisztelete és szeretete. Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért. A híres magyar író és esszéista, Szabó Zoltán ennek a témának szentelte a Szerelmes földrajz című könyvét.

A nacionalizmus szemben áll a klasszikus marxizmus internacionalizmusával (nemzetek fölöttiség), valamint a kozmopolitizmussal (elavult dolog a nemzet).

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Nacionalizmus

Készült: 2008-03-25